ปรับขนาดอักษร

โคลงรามเกียรติ์ (ภาค 2)

This is a SEO version of โคลงรามเกียรติ์ (ภาค 2) Page 143
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : -

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2496

หมายเหตุ : จอมพล ป. พิบูลสงคราม และ ท่านผู้หญิงละเมียด  พิบูลสงคราม พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงพระศพ  พลเอก พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์ ณ พระเมรุวัดเบญจมบพิตร วันที่ 14  มิถุนายน  พุทธศักราช 2496  มีรูปและพระประวัติผู้สิ้นพระชนม์          

        กล่าวถึงเป็นโคลงเรื่องรามเกียรติ์ จารึกอยู่ที่เสาพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภาค 2 เริ่มตั้งแต่ห้องที่ 26 จนจบถึงห้องที่ 62 ประกอบด้วยโคลง 980 บท