ปรับขนาดอักษร

ตำราพระโอสถพระนารายณ์

This is a SEO version of ตำราพระโอสถพระนารายณ์ Page 59
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : -

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2508

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายจอน  ศุภลักษณ์  ณ เมรุ      วัดแก้วฟ้าล่าง วันที่ 8  กุมภาพันธ์  2508 มีรูปและประวัติผู้ตาย          

        เป็นตำราพระโอสถตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต้นฉบับเป็นหนังสือลานผูก ๑  มีตำราพระโอสถที่หมอหลวงได้ประกอบถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหลายขนาน ได้แก่ ลักษณะเตโชธาตุออกจากกาย ยาแก้เตโชธาตุพิการ ยากแก้โรคไฟธาตุเย็น ยาแก้ลมป่วง ยาโลหิตกำเริบ ยาจำเริญพระธาตุ ชูพระกำลัง ยาแก้ขัดปัสสาวะ ฯลฯ