ปรับขนาดอักษร

ตำนานวัตถุสถานต่าง ๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนา

This is a SEO version of ตำนานวัตถุสถานต่าง ๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนา Page 89
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2511

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางสาวนภา วังส์ไพจิตร

          เนื้อหากล่าวถึงมูลเหตุแห่งการสร้างวัตถุสถานต่าง ๆ ในกรุงรัตนโกสินทร์ วัตถุสถานสำหรับบำรุงพระศาสนา พระอารามทรงสร้างขึ้นใหม่ พระอารามทรงบูรณะ วัดที่ทรงอุปการและปฏิสังขรณ์ ทรงสร้างพุทธเจดีย์ และวัตถุสถานที่ทรงสร้างเฉลิมพระราชอิสริยยศ