ปรับขนาดอักษร

ละครพูดเรื่องกลแตก

This is a SEO version of ละครพูดเรื่องกลแตก Page 100
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2510

หมายเหตุ : คณะกรรมกาาอำนวยการราชตฤณมัยสมาคมฯ พิมพ์เป็นบรรณาการในงานพระราชทานเพลิงศพ พลออก, พลเรือเอกเจ้าพระยารามราฆพ

          เนื้อหากล่าวถึงบทละครพูดเรื่องกลแตก ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์เสร็จเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2462 ทรงใช้นามแฝงว่า “ศรีอยุธยา” เป็นละคอนพูด 4 องก์จบ และคณะละคอนศรีอยุธยาได้แสดง