ปรับขนาดอักษร

มูลบทบรรพกิจ

This is a SEO version of มูลบทบรรพกิจ Page 20
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

          หนังสือมูลบรรพกิจฉบับนี้  พระยาศรีสุนทรโวหาร  น้อย  ต้นสกุลอาจารยางกูร  แต่เมื่อยังเป็นหลวงสารประเสริฐ  ปลัดกรมพระอาลักษณ์  แต่งขึ้นสำหรับใช้เป็นแบบสอนหนังสือไทยในโรงเรียนหลวง  เมื่อราว  พ.ศ. 2414  เมื่อแต่งแล้วได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ  ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตีพิมพ์ที่โรงพิมพ์หลวงในพระบรมมหาราชวัง  จำนวน  2,000  ฉบับ  สำหรับเป็นแบบเรียนให้กุลบุตร  กุลธิดา  ศึกษาเล่าเรียนหนังสือไทยในสมัยนั้น

 

ผู้เขียน: 
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
คำอธิบาย: 
พิมพ์แจกเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก พระยามหาโยธา (ฉ่าง แสง - ชูโต) ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2489
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
พิมพ์ครั้งที่ 1