ปรับขนาดอักษร

ตำนานกฐิน

This is a SEO version of ตำนานกฐิน Page 13
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

     กล่าวถึงความหมายของคำต่างๆ ที่ใช้ในเรื่องกฐิน  วิธีทอดกฐินตามแบบแผนที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงวางแผนไว้  เมื่อครั้งที่ทรงสถาปนาวัดเบญจมบพิตรขึ้น  วิธิกราลกฐินที่วางไว้ในสมัยรัชกาลที่ ๕  อานิสงส์สำหรับผู้ทอดกฐิน และความเป็นมาของกฐินหลวง  ซึ่งเป็นราชประเพณีที่มีมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี...

 

ผู้เขียน: 
วิจิตรวาทการ, หลวง.
คำอธิบาย: 
พระโสภณอักษรกิจ พิมพ์ช่วยในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดราชโยธา (ลาดบัวขาว) วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๙
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
พิมพ์ครั้งที่ ๓.-- พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๙.