ปรับขนาดอักษร

ข่าวตอนต้นรัชชกาลที่ 3 ตามรายงานราชการอังกฤษ

This is a SEO version of ข่าวตอนต้นรัชชกาลที่ 3 ตามรายงานราชการอังกฤษ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

ปีที่พิมพ์ : 2475

หมายเหตุ : พิมพ์ในงานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลหน้าพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ครบ 7 วัน

          กล่าวถึงสำเนาจดหมาย 2 ฉบับ คือ สำเนาจดหมายมิศเตอรกีลลีซ์ และสำเนาคำแปลจดหมายพระคลัง หรือเสนาบดีว่าการต่างประเทศ เป็นการรายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ของประเทศไทยในขณะนั้น