ปรับขนาดอักษร

ลำดับสกุลเก่า บางสกุล ภาค 4 สกุลเชื้อสายพระราชวงศ์กรุงธนบุรี (ฉะบับร่าง)

This is a SEO version of ลำดับสกุลเก่า บางสกุล ภาค 4 สกุลเชื้อสายพระราชวงศ์กรุงธนบุรี (ฉะบับร่าง) Page 10
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์พระจันทร์

ปีที่พิมพ์ : 2480

หมายเหตุ : -

          จำนานสมาชิกเชื้อสายพระราชวงศ์กรุงธนบุรีที่มีสกุลสายตรงรวม 8 สกุล คือ สินสุข อินทรโยธิน พงษ์สิน ศิลานนท์ รุ่งไพโรจน์ โกมารกุล ณ นคร และจาตุรงคกุล