ปรับขนาดอักษร

ประวัติสุนทรภู่

This is a SEO version of ประวัติสุนทรภู่ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์อักษรนิติ

ปีที่พิมพ์ : 2470

หมายเหตุ : พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวกตรี พระยาสิทธิโชคชุมนุม (อ้น สิทธิสุข)

          กล่าวถึงประวัติของสุนทรภู่ ฝ่ายพระบรมราชวังในรัชกาลที่ 4 ตั้งแต่เกิดเมื่อ พ.ศ. 2329 จนกระทั่งถึงแก่กรรมในรัชกาลที่ 4 รวมทั้งผลงานและบทประพันธ์ของสุนทรภู่ด้วย