ปรับขนาดอักษร

เกร็ดความรู้เรื่องดนตรีไทย

This is a SEO version of เกร็ดความรู้เรื่องดนตรีไทย Page 117
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์อำพลวิทยา

ปีที่พิมพ์ : 2509

หมายเหตุ : หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพิษณุ แช่มบาง 

          รวบรวมความรู้เบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับเรื่องดนตรีของไทย ได้แก่ ลักษณะเพลงไทย ลักษณะวงดนตรีไทย เพลงโหมโรง ปี่พาทย์ประกอบเทศน์มหาชาติ เพลงเรื่องทำขวัญ อธิบายเพลงเขมรไทรโยค 3 ชั้น อธิบายเพลงโสมส่องแสงเถา รำหน้าพาทย์ และประเพณีและพิธีไหว้ครู