ปรับขนาดอักษร

ที่ระลึกงานเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2504

This is a SEO version of ที่ระลึกงานเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2504 Page 21
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ศิษย์เพาะช่าง

ปีที่พิมพ์ : 2504

หมายเหตุ : -

          กล่าวถึงความเป็นมาของงานเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนโดย ขุนอาเทศคดี ประวัติเมืองนครศรีธรรมราช และเรื่องจันพอ โดยขุนพันธรักษ์ราชเดช