นามพระที่นั่ง นามประตู แลป้อม

This is a SEO version of นามพระที่นั่ง นามประตู แลป้อม Page 60
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงเรียนมหาดเล็ก

ปีที่พิมพ์ : 2448

หมายเหตุ : -

          รายชื่อนามพระนั่งในพระบรมมหาราชวัง และต่างจังหวัด รายชื่อนามประตูรอบพระบรมมหาราชวังและพระบรมราชวัง รายชื่อป้อมรอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง ป้อมตามกำแพงพระนครชั้นนอก ตามลำน้ำเจ้าพระยาในเขตเมืองสมุทรปราการ