ปรับขนาดอักษร

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์อนิรุทธิ์ พันธุ์พิทย์แพทย์

This is a SEO version of อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์อนิรุทธิ์ พันธุ์พิทย์แพทย์ Page 47
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

ปีที่พิมพ์ : 2538

หมายเหตุ : -

          กล่าวถึงเกร็ดประวัติศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราช เช่น ตำนานเมือง เพลงประจำจังหวัด ขนบธรรมเนียมประเพณี โบราณวัตถุและโบราณสถาน ศิลปกรรมและนาฏกรรม และการดูยามยาตราประจำวัน