ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

การติดต่อ

 

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ นครพนม ถนนอภิบาลบัญชา อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ประเทศไทย

โทรศัพท์

 ๐๔๒-๕๑๒๒๐๔,๐๔๒๕๑๒๒๐๐