ปรับขนาดอักษร

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพลเรือตรี ชิน คชุสุต ป.ม.,ท.ช. ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2510

This is a SEO version of อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพลเรือตรี ชิน คชุสุต ป.ม.,ท.ช. ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2510 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

เลขทะเบียน             นพ.183804

หมวดหมู่                 294 = ศาสนาแบบอินเดีย

 

เลขหมู่                   294.31883 อ915อช

 

หัวเรื่อง                   - หนังสืออนุสรณ์งานศพ                                         

                              - ชิน คชะสุต                                             

                              - พระธรรมเทศนา

                              - นิทานคติธรรม

                                                

                                                                                                       

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                    ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....1....

สถานที่พิมพ์          พระนคร

สำนักพิมพ์            โรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารเรือ

ผู้จัดทำ                 -

ปีที่พิมพ์                 2510     

ลักษณะวัสดุ           116 หน้า  : ภาพประกอบ ; 26 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

จัดพิมพ์เป็น "อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพลเรือตรี ชิน คชะสุต ป.ม.,ท.ช. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2510 " เนื้อหามีประวัติ  คำไว้อาลัย พระธรรมเทศนา และนิทานคติธรรม