ปรับขนาดอักษร

ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสมาน จารุรัตน์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 12 มีนาคม 2507

This is a SEO version of ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสมาน จารุรัตน์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 12 มีนาคม 2507 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ชื่อเรื่องเพิ่ม              สมานรำลึก

ผู้แต่ง                      กรมบัญชีกลาง

เลขทะเบียน             นพ.183804

หมวดหมู่                 354 = รัฐประศาสนศาสตร์เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

 

เลขหมู่                   354.593052 ท235 

 

หัวเรื่อง                   - หนังสืออนุสรณ์งานศพ                                         

                              - กรมบัญชีกลาง--ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน                                             

                              - สมาน จารุรัตน์

                              

                              

                                                                                                       

ประเภทวัสดุ/มีเดีย   สิ่งพิมพ์-หนังสือ(หนังสือหายาก)

ภาษา                    ไทย

พิมพ์ครั้งที่             ....1....

สถานที่พิมพ์          พระนคร

สำนักพิมพ์            โรงพิมพ์อักษรสาสน์

ผู้จัดทำ                 กรมบัญชีกลาง

ปีที่พิมพ์                 2507     

ลักษณะวัสดุ           130 หน้า  : ภาพประกอบ ; 26 ซม.   

บทคัดย่อ/บันทึก

เจ้าภาพ ขออนุญาตกรมบัญชีกลางจัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงาน "ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสมาน จารุรัตน์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 12 มีนาคม 2507 " เนื้อหาประกอบด้วยประวัติ คำไว้อาลัย และระเบียบการเบิกจ่ายเงินต่างๆ