ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

Creative Fine Arts 2014

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ นครพนม ได้เข้าร่วมงาน Creative Fine Arts 2014 วันที่ 26-28 สิงหาคม 2557 ณ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีกิจกรมต่างๆที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายให้เข้าร่วมร่วม