ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 20 ธันวาคม 2555

 โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านกุดฉิม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม ร่วมจัดกิจกรรมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  กิจกรรมที่จัดได้แก่  จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับนิทานที่น่าสนใจ  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านระบายสีรูปภาพ และแจกเอกสารเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เด็ก นักเรียน ประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวน 85 คน