ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาของข้าราชการ สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด

สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาของข้าราชการสำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ดขึ้น ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯนครพนม ในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ บ้านพักคนชรา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม