ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช 5 ธันวาคม 2555

นางลัดดาวัลย์  ทิพย์สิงห์  หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม พร้อมด้วยนางสาวสรณ์สิริ  สีหนาท ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ, นางอรอุไรลักษณ์  จีรันทนิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน และนางสาวภารดี  บุญรี  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และวางพานพุ่มเงินพุ่มทองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช  วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม และวันที่ 12 ธันวาคม 2555 เข้าร่วมงานรัฐพิธีสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า)