ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ นครพนม จัดกิจกรรมโครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2557 ณ วัดกัลยาราม บ้านปากยาม ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม และวัดจูมมณี บ้านขามเปี้ยใหญ่ ต.บ้านข่า อ. ศรีสงคราม จ.นครพนม