ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558

ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2558 ในปีนี้หอสมุดแห่งชาตินครพนมได้จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับทางจังหวัดนครพนมที่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรีข้างศูนย์โอท็อปหนองญาติ จังหวัดนครพนม