ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯนครพนม นางลัดดาวัลย์ ทิพย์สิงห์ นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2558 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม วันที่ 17 มกราคม 2558