ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นายพีรพน พิสณุพงศ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร ตรวจอาคารหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯนครพนม

ท่านพีรพน พิสณุพงศ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร และนางกนกอร ศักดาเดช รักษาราชการแทน ผอ.สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมด้วย นายสมชาย นิเวศวิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าตรวจดูอาคารและเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ นครพนม เมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2557