ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ธ สถิตในดวงใจชาวนครพนม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเยี่ยมพสกนิกรชาวจังหวัดนครพนม ในปี พ.ศ 2498พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรัีบดอกบัวจาก แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์ ที่มาเฝ้ารอรับเสด็จทรงเยี่ยมทักทายพสกนิกรที่มาเฝ้ารอรับเสด็จ