ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

แผนที่

ที่ตั้ง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี 80/1 ริมคลองบางกอกน้อย ถนนอรุณอัมรินทร์, เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ, 10700 ไทย