ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

การติดต่อ

80/1 ริมคลองบางกอกน้อย แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

 

 

                      1.1 ชื่อหน่วยงาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
1.2 ที่ตั้ง 80/1 ริมคลองบางกอกน้อย แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
1.3 การติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 02-424-0004 เบอร์โทรสาร 02-424-0004
e-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

09:00 - 17:00 น.