ปรับขนาดอักษร
  • สำนักสังคีต
  1. ปฏิทินกิจกรรม
  2. งานสัมมนา
ยังไม่มีกิจกรรม
Not found data

ขอเชิญชม นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 4 - 30 พฤศจิกายน 2558

ขอเชิญชม นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 27จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 - 30 พฤศจิกายน 2558 (หยุดทุกวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ห้องนิทรรศการ 1-8

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ