ปรับขนาดอักษร
  • นิทรรศการ

นิทรรศการเส้นทางสายไหมทางทะเล โดย นายเฝิง เส้าเสีย : The Maritime Silk Road by Feng Shaoxie


เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 4 -29 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องนิทรรศการ 1 - 4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (หอศิลปแห่งชาติ) ถนนเจ้าฟ้า
ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.00 น. ทุกวันพุธ - อาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์ - อังคาร)