ปรับขนาดอักษร
  • นิทรรศการ

นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕

นิทรรศการ ศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕

ระหว่างวันที่ ๔-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

The 15th Thailand Art of Stucco Exhibition 2015