ปรับขนาดอักษร
  • นิทรรศการ

นิทรรศการชีวิตในงานศิลปะ ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ

พิธีเปิดนิทรรศการวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 18.30 น.


ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
ได้รับเกียรติจาก นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร และนายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 - 30 สิงหาคม 2558
ณ ห้องนิทรรศการ 1 - 4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
เปิดทุกวันพุธ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์