ปรับขนาดอักษร
  • นิทรรศการ

นิทรรศการชั่วคราว

นิทรรศการ
  • วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
นิทรรศการ
  • วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤศจิกายน 2560
นิทรรศการผลงานรางวัลยุวศิลปินไทย 2560 (Young Thai Artist Award)
  • วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤศจิกายน 2560
นิทรรศการ
  • วันที่ : วันพุธที่ 01 พฤศจิกายน 2560
Belgium, Siam and WWI : เบลเยียม สยาม และสงครามโลกครั้งที่ ๑
  • วันที่ : วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558
นิทรรศการหมุนเวียน ประจำปี พ.ศ.2558
  • วันที่ : วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558