ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศิลปกรรม 5 ศิลปิน : Behind 5 Artists
  • วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558
Belgium, Siam and WWI : เบลเยียม สยาม และสงครามโลกครั้งที่ ๑
  • วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558
กฐินพระราชทาน กรมศิลปากร ปี ๒๕๕๘
  • วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558
นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕
  • วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558
งานวันศิลป์ พีระศรี ครบ 123 ปี ประจำปี2558
  • วันที่ : วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558