หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา
จำนวนผู้เข้าชม 151


เว็ปไซต์หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา: www.finearts.go.th/nlt-korat

     หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9  นครราชสีมา  เป็นหน่วยงานสังกัด สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม   ก่อสร้างขึ้นโดยดำริของพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ  และเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 40 พรรษาและต้องการให้หอสมุดแห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เด็ก  เยาวชน และประชาชน  ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง