ความรู้ด้านการบริหารจัดการโรงละครแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม 131