ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “ประวัติความเป็นมาวัดพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้ชมรายการร่วมตอบคำถามในรายการ ลุ้นรับถุงผ้ากรมศิลปากร จำนวน ๕ รางวัล
วันที่ประกาศ : 17/02/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 55

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “ประวัติความเป็นมาวัดพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี” วิทยากรโดย นางสาวกมลทิพย์ ชัยศุภมงคลลาภ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มแปลและเรียบเรียง และ นางสาวพลอยชมพู ยามะเพวัน นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มจารีตประเพณี สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้ชมรายการร่วมตอบคำถามในรายการ ลุ้นรับถุงผ้ากรมศิลปากร จำนวน ๕ รางวัล ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากรStar vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.