กิจกรรม " Big Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 17/02/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 43

เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ร่วมกันจัดกิจกรรม " Big Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยการทำความสะอาดภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการ สำนักงาน และบริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า - ๒๐๑๙(Covid - 19)


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.