ผลการตรวจสอบวัดบ้านยางชุมใหญ่ (วัดโพธิชัยศรี) ตำบลยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ประกาศ : 12/11/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 71

ผลการตรวจสอบวัดบ้านยางชุมใหญ่ (วัดโพธิชัยศรี) ตำบลยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ พบว่าโบราณสถานตั้งอยู่ในวัดบ้านยางชุมใหญ่ เป็นศาลาการเปรียญของวัด จากการสอบถามเจ้าอาวาสวัดให้ข้อมูลว่า วาดขึ้นในราวปี พ.ศ.๒๔๘๕ พร้อมๆกับการสร้างศาลาการเปรียญ
จากการสำรวจพบว่า อาคารศาลาการเปรียญ เป็นอาคารโถงมีหลังคาคลุมออกมารอบๆทั้งสี่ด้าน ส่วนหลังคาและพื้นอาคารได้รับการบูรณะใหม่หมดแล้ว เหลือเพียงส่วนหน้าบันและฝ้าเพดาน หน้าบันไม้ฉาบปูน ประดับเป็นปูนปั้นระบายสีด้วยสีฝุ่น หน้าบันด้านตะวันออกบอกปีที่สร้างในพ.ศ.๒๔๘๕ ปั้นเป็นราหูกำลังอมจันทร์ ด้านตะวันตกเป็นรูปเทพพนม
ภาพเขียนบนฝ้าเพดานแบ่งออกเป็นสามช่อง เขียนในราวปีพ.ศ.๒๔๘๕ พร้อมกับสร้างศาลา ภาพเขียนด้วยสีฝุ่นบนพื้นไม้ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรื่องราวในเรื่องรามเกียรติ์ทั้งสามตอน สภาพค่อนข้างลบเลือน แผ่นไม้มีรอยแตกสภาพสีหลุดร่อนบางส่วน
ข้อมูลโดย นายกิตติพงษ์ สนเล็ก นักโบราณคดี ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี