เล่าเรื่องประติมานวิทยา : ราวณานุครหมูรติ
จำนวนผู้เข้าชม 218

องค์ความรู้ เรื่อง เล่าเรื่องประติมานวิทยา : ราวณานุครหมูรติ เรียบเรียงโดย นางสาวเด่นดาว ศิลปานนท์ ภัณฑารักษ์เชี่ยวชาญ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ