วัดเหนือคู่บ้าน วัดกลางคู่เมือง
จำนวนผู้เข้าชม 183

องค์ความรู้เรื่อง วัดเหนือคู่บ้าน วัดกลางคู่เมือง จัดทำข้อมูลโดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด