พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี
จำนวนผู้เข้าชม 175

องค์ความรู้ เรื่อง พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี จัดทำข้อมูลโดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย