นิทานพื้นบ้านเมืองสุพรรณ
จำนวนผู้เข้าชม 97

องค์ความรู้ เรื่อง นิทานพื้นบ้านเมืองสุพรรณ โดยหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ