ปรับขนาดอักษร

บันทึกการเดินทางสำรวจประเทศสยาม

This is a SEO version of บันทึกการเดินทางสำรวจประเทศสยาม Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

 
 
 
 
 
บันทึกการเดินทาง
สำรวจประเทศสยาม
(Surveying and Exploring in Siam)
 
โดย
เจมส์ แมคคาร์ธี
JAMES McCARTHY, F.R.G.S.,
(อดีตเจ้ากรมแผนที่คนแรกของประเทศสยาม)