ปรับขนาดอักษร

สมเด็จพระเจ้าตามสินมหาราช ฉบับเยาวชน

This is a SEO version of สมเด็จพระเจ้าตามสินมหาราช ฉบับเยาวชน Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here
 
 
 
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
จัดพิมพ์เผยแพร่เนื่องในโอกาสการจัดงานรำลึก
๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี
พุทธศักราช ๒๕๖๐