ปรับขนาดอักษร

วิถีชีวิตชาวมอญเกาะเกร็ด

This is a SEO version of วิถีชีวิตชาวมอญเกาะเกร็ด Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here
วิถีชีวิตชาวมอญเกาะเกร็ด
เตาเผาโบราณ : เปรียบเทียบระหว่างเตาหลังเต่าที่เกาะเกร็ดกับเตาทุเรียงที่เมืองศรีสัชนาลัย