ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

หน้าที่ของอุทยาน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ/ภารกิจ

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จากองค์การ UNESCO เมื่อ วันที่ 12 ธันวาคม 2534