ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างและบุคลากร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปาวัฒนธรรม
นางวัญญา ประคำทอง