ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ศทศ.ร่วมกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นำเยาวชนสู่พิพิธภัณฑ์"

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 9.00น. นางวิรยาร์ ชำนาญพล หัวหน้ากลุ่มระบบสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นำเยาวชนสู่พิพิธภัณฑ์" ครั้งที่ 2 โดยมีนายวีระ โรจน์พจรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อนำเด็กและเยาวชนผู้พิการ ได้มีโอกาสเข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และโรงละครแห่งชาติ

 

อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ : รายงาน

วิรยาร์ ชำนาญพล : ภาพ