ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

มหกรรมรามายณะอาเซียน : AseanPlusRamayana

วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรมร่วมงาน "มหกรรมรามายณะอาเซียน" (AseanPlusRamayana) และพิธีเปิดงาน "Asean Cultural Expo 2016" โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวีระ โรจน์พจรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในการนี้นายอภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ นักจัดการงานทั่วไป และนางสาวพรฤดี จันทร์สุข เจ้าหน้าที่ธุรการ ร่วมงานในครั้งนี้

อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ : รายงาน/ภาพ