ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ตรวจรับอุปกรณ์ทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2559

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 15.00น. นางปานใจ ดิษฐไชยวงศ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจัดซื้ออุปกรณ์ทดแทนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน จำนวน 11 รายการ ในการนี้นางสาวพจนา ปานจร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ นายต่อพงศ์ เหลืองชัยวัฒนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายอภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมการตรวจรับพัสดุในครั้งนี้ด้วย

อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ : รายงาน

ต่อพงศ์ เหลืองชัยวัฒนา : ภาพ